top of page

Waar richt jij je energie op?

De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid – Stephen Covey

De Cirkel van Betrokkenheid beschrijft alle zaken om je heen die van invloed zijn op jou, kortom waar jij in meer of mindere mate bij ‘betrokken’ bent. Denk bijvoorbeeld aan wat mensen zeggen, het weer, de economische situatie, de maatschappij, het verleden, de toekomst of de natuur.

Op deze zaken in de Cirkel van Betrokkenheid heb je geen (of beperkte) invloed. Je hebt bijvoorbeeld geen invloed op hoe het weer vandaag is en of jij een nat pak krijgt als je een dag uit gaat.

Hoe kom je in de Cirkel van Invloed? Je bent betrokken bij het weer. Maar je hebt zelf geen invloed op de weersvoorspelling. Hoe los je dit op? Je kunt bijvoorbeeld het weer in de gaten houden, je programma erop aanpassen, een andere dag gaan of een paraplu voor de zekerheid meenemen. Deze oplossingen kunnen we in een kleinere cirkel plaatsen: de Cirkel van Invloed. Hierbinnen kun je wél invloed uitoefenen en alleen dan kun je zelf iets aan de situatie veranderen.

Reactieve mensen zullen met name kijken naar de Cirkel van Betrokkenheid en besteden minder aandacht aan de Cirkel van Invloed.

Proactieve mensen daarentegen zijn bewust en actief bezig om te kijken waar zij invloed op uit kunnen oefenen.

Voorbeeld, het bedrijf waar je werkt gaat reorganiseren. Je kunt op 2 manieren op deze situatie reageren:

de reactieve reactie: die reorganisatie gaat er toch komen, ik zou niet weten wat ik daar verder aan kan veranderen.

de proactieve reactie:

o directe invloed: ik werk aan mijn employability en stel me flexibel op. Ik oriënteer me op de arbeidsmarkt en activeer mijn netwerk om mee uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden.

o indirecte invloed: ik informeer bij collega’s wat de te verwachtte reorganisatie in gaat houden. Op basis daarvan speel ik me in de kijker bij mensen/afdelingen die waarschijnlijk blijven bestaan.

o geen invloed: als mijn baan komt te vervallen door de reorganisatie, accepteer ik dit en ga ik verder met het deel van mijn directe invloed.

In mijn geval heb ik ervoor gekozen om proactief te reageren en mijn Cirkel van Invloed te vergroten.

 

Wil jij ook je Cirkel van Invloed laten groeien dan is het belangrijk te beseffen dat je initiatief moet nemen om iets te laten gebeuren.

Zonder actie geen resultaat!

Waar-richt-jij-je-energie-op-Cirkel (1).
bottom of page