top of page

Waar sta jij als man?

Mannen worden in de loop van hun leven met specifieke beelden rondom hun 'man-zijn' gevormd. Om hieraan te voldoen, ontwikkelen veel mannen rationaliteit, afstandelijkheid en resultaat- en prestatiegerichtheid. Kortgeleden heeft Raoul Vries, onderzoeker en eigenaar van Moedige Mannen coaching een onderzoek gedaan naar het zelfbeeld en zelfwaardering van mannen met als doel om persoonlijke ontwikkelingen voor mannen te stimuleren.

Zelfwaardering

Het zelfbeeld is vaak ongrijpbaar en complex en is moeilijk in een onderzoek te vatten. Via zelfwaardering kan het zelfbeeld onderzocht worden. Zelfwaardering kan gezien worden als de evaluatie van het zelfbeeld. In dit onderzoek blijken mannen een gemiddelde zelfwaardering te hebben. Tussen mannen zitten echter wel grote verschillen. Zo zijn er evenveel mannen die een positief (17,5%) als een negatief (17,5%) zelfbeeld hebben. Vrij veel mannen voelen zich op momenten nutteloos, zouden meer respect voor zichzelf willen opbrengen en vinden dat ze op momenten niet deugen. Tegelijkertijd vinden veel mannen dat ze een aantal goede kwaliteiten hebben, waardevol zijn en tevreden zijn over zichzelf.
 

Eenzaamheid

Eenzaamheid wordt niet snel aan mannen verbonden, omdat mannen als zelfvoorzienend en sterk gezien worden en daar hoort eenzaamheid niet bij. Uit dit onderzoek blijkt echter dat veel mannen zich eenzaam voelen. De mannen voelen zich zowel sociaal eenzaam (hoeveelheid relaties) als emotioneel eenzaam (intimiteit in relaties).
 

Emotieregulatie

Mannen worstelen met emoties. De meeste mannen uit dit onderzoek houden hun gevoelens voor zichzelf. De meerderheid van de mannen geeft aan dat zij voornamelijk de negatieve gevoelens niet uiten. Dit is niet raar gezien de meerderheid van de mannen vinden dat mannen in het algemeen hun gevoelens niet tonen. Positieve gevoelens mogen door de meeste mannen wel geuit worden.

Intieme relaties

In het onderzoek is er ook gekeken naar hoe mannen hun intieme relaties beoordelen. Het gaat met name om de relaties met hun partner, vader en kinderen. De meeste mannen blijken hun intieme relaties positief te beoordelen. Er is echter ook een groep van 25% tot 35% van de mannen die hun intieme relaties negatiever beoordelen. Het gaat dan vooral om de relatie met hun vader.

Manbeeld en zelfbeeld

Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste mannen een traditioneel beeld van de man hebben. Ze vinden dat mannen vooral prestatiegericht, sterk, standvastig en dominant zijn. Daarnaast moeten mannen werken en carrière maken, zijn ze niet gevoelig, mogen ze niet falen en voelen ze angst. Deze mannen laten echter een genuanceerder zelfbeeld zien. Zo vindt de meerderheid van de mannen dat ze zelf vooral zorgzaam, gevoelig, sociaal, empathisch en perfectionistisch zijn. Bijna alle mannen vinden dat ze gevoelig zijn en mogen falen, maar ze vinden ook dat ze moeten werken en sterk moeten zijn. Carrière maken is voor de individuele man veel minder belangrijk dan voor de groep. De meerderheid van de mannen vindt zichzelf niet dominant. Kortom is het duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen het zelfbeeld en het manbeeld.

De Staat van de Man anno 2020

Wat is nu de Staat van de Man?

  • Er is verwarring onder mannen vanwege het grote verschil in het zelfbeeld en het beeld van mannen in het algemeen.

  • Mannen hebben een redelijk stabiele zelfwaardering.

  • Een groot deel van de mannen is eenzaam.

  • Veel mannen hebben een moeizame relatie met hun vader, maar hebben wel een goede relatie met hun kinderen en partner.

  • De meeste mannen worstelen met hun emoties.

Alles bij elkaar genomen valt er veel te winnen in de persoonlijke ontwikkeling van mannen!

Bron: Moedige Mannen coaching, Raoul Vries

Infographic.jpg
bottom of page